کاری های مهمی که باید در ده دقیقه اول معرفی کالا یا خدماتتان انجام بدهید

کاری های مهمی که باید در ده دقیقه اول معرفی کالا یا خدماتتان انجام بدهید
اگر از قسمت های اول یک سریال تلویزیونی خوشتان نیاید، آیا آن سریال را تا قسمت آخر تماشا می کنید؟! نه، زیرا احتمال اینکه ناگهان به آن علاقه مند شوید بسیار کم است.
بیشتر بخوانید