از کمربند ایمنی تا کروز کنترل؛نگاهی به تاریخچه سیستم‌های ایمنی خودرو

از کمربند ایمنی تا کروز کنترل؛نگاهی به تاریخچه سیستم‌های ایمنی خودرو
در طول تاریخ خودروسازی دنیا، امکانات مختلف ایمنی، رفاهی و فنی به مرور و پله پله ابداع شده اند و تا اجباری شدن آنها، راهی چندین ساله پیموده شده است.
بیشتر بخوانید

حسین بهزاد؛ خالق سبکی جدید در نگارگری ایران

حسین بهزاد؛ خالق سبکی جدید در نگارگری ایران
از اواخر دوره صفوی تا دوره زندیه و قاجاریه هنرهای مربوط به کتاب‌نگاری ایرانی که مهم‌ترین آن نگارگری بود، رو به زوال گذاشت و از دوران اوج خود که شامل نسخه‌های خطی برجسته و...
بیشتر بخوانید

سایه‌های جالب و بامزه‌؛عجیب و غیرواقعی

سایه‌های جالب و بامزه‌؛عجیب و غیرواقعی
زندگی کردنروزمره کسل کننده است. رفتن به‌محل کار و دوباره برگشت به‌خانه. همه ما در مسیرهای رفت‌وآمد روزانه خود سعی می‌کنیم خود را به‌نوعی سرگرم کنیم و از مشکلات و افکارمان...
بیشتر بخوانید