چرا واردات و فروش دو گیاه «لاکی بامبو» و «بن سای» ممنوع شد؟

چرا واردات و فروش دو گیاه «لاکی بامبو» و «بن سای» ممنوع شد؟
به نظر می رسد اتخاذ چنین تصمیماتی بیشتر به فروش زیرزمینی این دو گیاه خواهد انجامید. نمونه چنین محدودیت هایی در گذشته باعث شده تا نتیجه، عکس آنچه مسئولین و مدیران فکر می ک...
بیشتر بخوانید