چگونه باانگیزه و انرژی بیشتر به مسیرمان در زندگی کردنادامه دهیم؟

چگونه باانگیزه و انرژی بیشتر به مسیرمان در زندگی کردنادامه دهیم؟
آیا احساس می‌کنید دیگر هیچ چیزی در زندگی کردنبرایتان جذابیت ندارد؟ کم نیستند افرادی که یک زمانی تصور می‌کردند اگر در رشته و دانشگاه مورد علاقه خود تحصیل کنند، مابقی زندگی...
بیشتر بخوانید

ویژگی دوستان واقعی از دوستان متظاهر و غیرواقعی

ویژگی دوستان واقعی از دوستان متظاهر و غیرواقعی
کم یا زیاد بالاخره همه یکسری دوست دارند. مسئله تشخیص دوستان واقعی از غیرواقعی است. خیلی از ماها گاهی به پست افراد نادرست می‌خوریم، کسانی که برای ما خاطرات و تجربیات بد رق...
بیشتر بخوانید

معنای ثارالله چیست و چرا به امام حسین(ع) ثارالله می گویند؟

معنای ثارالله چیست و چرا به امام حسین(ع) ثارالله می گویند؟
درباره موضوع و مفهوم معنای «ثارالله» نخست می بایست بیان کرد که: این لقب؛ برای دو امام معصوم(ع)، یعنی حضرت امیر(ع) و حضرت سیدالشهدا(ع) وارد شده است. در زیارت امام حسین (ع)...
بیشتر بخوانید