۳ آمریکایی در چهارمحال و بختیاری چه ماجرایی خلق کردند؟

۳ آمریکایی در چهارمحال و بختیاری چه ماجرایی خلق کردند؟
۹۲ سال پیش سه آمریکایی تصمیم می گیرند به ایران بیایند و با نبرد یک ملت برای بقا همراه شوند. آنها از گذرگاه ها و ارتفاعات سخت عبور می کنند تا از سردسیر چهارمحال و بختیاری...
بیشتر بخوانید