۳ آمریکایی در چهارمحال و بختیاری چه ماجرایی خلق کردند؟

۳ آمریکایی در چهارمحال و بختیاری چه ماجرایی خلق کردند؟
۹۲ سال پیش سه آمریکایی تصمیم می گیرند به ایران بیایند و با نبرد یک ملت برای بقا همراه شوند. آنها از گذرگاه ها و ارتفاعات سخت عبور می کنند تا از سردسیر چهارمحال و بختیاری...
بیشتر بخوانید

مهمانی رنگ ها در حمام علی قلی آقا در اصفهان

مهمانی رنگ ها در حمام علی قلی آقا در اصفهان
«حمام علی قلی آقا» در محله بیدآباد اصفهان در شمال زاینده رود بخشی از مجموعه ای شامل مسجد، حمام، بازارچه، چهارسوق و کاروانسرا بوده که «علی قلی آقا» از خواجگان حرم شاه سلیم...
بیشتر بخوانید