سرگرمی

استخاره آنلاین | فال انبیا

راهکارهایی که آموزه های دینی در برابر انسان قرار می دهد که در گرفتاری های شک و دودلی و تردید انسان را نجات دهد، “استخاره” است. در این معنا استخاره عملی است که انسان در صورتی که در انجام و یا ترک امری دچار تردید شود و به هیچ وجهی نتواند انتخاب کند، بدان متمسک می شود.

استخاره
استخاره

متولد فروردین 

نتیجه کلی: خوب است با توکل بخدا به همه ی اهدافتان خواهید رسید انشاء…

نتیجه ازدواج: انشاء… که مبارک است به پای هم پیر شوید.

نتیجه معامله: خوب است منفعت خوبی خواهید برد و جبران ضررهای گذشته نیز می شود.

سوره: عنکبوت

آیه: ۷

متولد اردیبهشت 

نتیجه کلی: بد است به چه کنم چه کنم گرفتار می شوید و وقتی متوجه می شوید که دیگر پشیمانی سودی ندارد.

نتیجه ازدواج: اصلا مورد مناسبی نیست حتما ترک شود و الا پشیمان خواهید شد.

نتیجه معامله: بهیچ وجه انجام آن به صلاح شما نیست در چاهی می افتید که خلاصی از آن بسیار مشکل است.

سوره: قصص

آیه: ۷۸

 متولد خرداد

نتیجه کلی: بد است زحمت زیادی می کشید و در آخر هم به نتیجه دلخواه نمی رسید ترک شود.

نتیجه ازدواج: بهیچ وجه مورد مناسبی نیست و هر روز دعوا وجود دارد ترک شود.

نتیجه معامله: زحمت زیادی می کشید مشکلات زیادی هم سر راهتان قرار می گیرد و در آخر هم متضرر می شوید.

سوره: یس

آیه: ۱۳

 متولد تیر 

نتیجه کلی: خوب است ان شاءالله به اهدافتان خواهید رسید با توکل بخدا اقدام کنید و از مشکلات نهراسید.

نتیجه ازدواج: ان شاءالله که مبارک است با توکل بخدا اقدام کنید و از مشکلات نهراسید.

نتیجه معامله: ان شاءالله سود خوبی خواهید کرد به خدا توکل کنید و از مشکلات نهراسید.

سوره: تین

آیه: ۱

متولد مرداد

نتیجه کلی: میانه خوب است در صورتی که شرایطی که وجود دارد رعایت شود خوب است والا ترکش به صواب نزدیکتر است.

نتیجه ازدواج: میانه خوب است شرایطی که وجود دارد رعایت شود زندگی خوبی خواهید داشت والا…

نتیجه معامله: اگر شرایط را رعایت کنید سود خوبی خواهید داشت والا ترکش کنید.

سوره: تحریم

آیه: ۸

متولد شهریور

نتیجه کلی: میانه است در صورت اصرار به انجام با مشورت و با احتیاط کامل اقدام کنید والا ترک آن بهتر است.

نتیجه ازدواج: همه ی حرفهایتان را تمام کنید تا اختلافی پیش نیاید و الا صبر کنید ان شاءالله مورد بهتری نصیبتان خواهد شد.

نتیجه معامله: با احتیاط و مشورت انجام دهید در غیر این صورت از انجام آن منصرف شوید.

سوره: نساء

آیه: ۱۲

متولد مهر 

نتیجه کلی: خوب است با حفظ موازین شرعی و دادن صدقه اقدام کنید.

نتیجه ازدواج: ان شاءالله که مبارک است ۲ شرط بالا فراموش نشود.

نتیجه معامله: مورد پر منفعتی است بشرطی که موازین شرعی را رعایت کنید و صدقه ی در خوری بدهید.

سوره: نساء

آیه: ۱۱۴

متولد آبان

نتیجه کلی: بد است اقدام نکنید که پشیمان خواهید شد.

نتیجه ازدواج: در شان شما نیستند شما را از دین دور کرده و به حرام خواهند انداخت.

نتیجه معامله: بحرام خواهید افتاد ترک کنید.

سوره: یونس

آیه: ۷

متولد آذر 

نتیجه کلی: بسیار خوب است بهمین روشی که در نظر دارید عمل کنید ان شاءالله به همه اهدافتان خواهید رسید.

نتیجه ازدواج: مورد بسیار مناسبی است قبل از ازدواج همه ی حرفهایتان و اصولی که به آن پایبندیدرا بزنید ان شاءالله عاقبت بخیر خواهید شد.

نتیجه معامله: طبق همان شرایطی که در نظر دارید انجام دهید سود خوبی خواهید برد و به اعتبارتان نیز اضافه خواهد شد.

سوره: احزاب

آیه: ۲۳

متولد دی 

نتیجه کلی: بسیار خوب است به اعتراضها اعتنا نکنید و کار خود را انجام دهید.

نتیجه ازدواج: بسیار خوب است با توکل بخدا اقدام کنید.

نتیجه معامله: پس از مشورت با افراد خبره اقدام کنید تا سود خوبی ببرید.

سوره: رعد

آیه: ۴۳

متولد بهمن 

نتیجه کلی: خوب است ان شاءالله به همه ی اهدافتان خواهید رسید با توکل بخدا اقدام کنید.

نتیجه ازدواج: از هر جهت مورد مناسبی است با توکل بخدا اقدام کنید ان شاءالله عاقبت بخیر خواهید شد.

نتیجه معامله: سود خوبی از این معامله نصیبتان خواهد شد مستمندان را فراموش نکنید.

سوره: زمر

آیه: ۷۵

متولد اسفند 

نتیجه کلی: بد است آن چه در نظر شما است با آن چه اتفاق خواهد افتاد تفاوت بسیار داردترک شود.

نتیجه ازدواج: زندگی پر دغدغه و تلخی خواهید داشت انجام ندهید که پشیمان خواهید شد.

نتیجه معامله: دچار ضرر و زیان خواهید شد و اعتبارتان زیر سوال می رود انجام ندهید.

سوره: ق

آیه: ۱۶

فال انبیا
فال انبیا

فال انبیاء

در زیر از دسته فال و طالع بینی فال انبیاء الهی به صورت روزانه منتشر می شود.

فروردین

حضرت زکریا (ع)
ای صاحب فال ! در کار خود شتاب نکن که آن کار شیطان است و عاقبت پشیمان خواهی شد . اما بشارت باد تو را که به دولت خواهی رسید واز جهت فرزند شاد شوی و قدم او بر تو مبارک است. هیچ غم مخور و یک دل باش . نگرانی داری ولیکن در دل خود غم راه مده که کارهایت زود اصلاح شود واگر غایبی داری زود به تو رسد و امسال بر تو مبارک می باشد و تو را سفری در پیش است که در آن خیر بسیار بینی. روز چهارشنبه هر چه از درگاه خدا طلب نمائی به توارزانی دارد انشاء الله و قرآن زیاد بخوان که عاقبت بخیر خواهی شد. انشاء الله.

اردیبهشت

حضرت ابراهیم (ع)
ای صاحب فال! این نیّت که کرده ای به غایت خوبست و از غم رها گردی . قومی حاسد تو بودند، حق تعالی از فضل خود تو را از شرّ شان نگاه داشت و باید که به طاعت و عبادت مشغول با شی و حق تعالی در روزی به روی تو بگشاید و فرزند قابلی روزی تو خواهد بود . تو را چشم زخمی رسیده ، اما به خیر گذشت و از شر دشمن ایمن شوی و به مقصود دل برسی و همیشه خاطر خود را آسوده دار که آنچه دل تو می خواهد بدان می رسی . روز جمعه بر تو میمون و مبارک باشد،اما روزهای دیگر در میان خصومت مرو تا آنکه به سلامت باشی و اگر غایبی داری خبر خوش بشنوی . انشاء الله .

خرداد

حضرت یوشع (ع)
ای صاحب فال در زندگی در موقعیت حساسی قرار می گیرید . چون با گروهی سرکش و مجرم سر و کار پیدا میکنید که لازم است آنها را ارشاد و راهنمایی کنید اگر کاری را برای خدا انجام میدهید ،از شکست در آن هراس نداشته باشید ممکن است یک زن با شما به نزاع بر خیزد اگر صبور و بردبار باشید به نفع شما تمام می شود . یک سفر دریایی در طالع شما دیده میشود

تیر

حضرت سلیمان (ع)
ای صاحب فال ! بدان که تو در غم و اندوه مانده ای و یا آرزوی فرزندی داری و باید زنی تازه بگیری که از غم نجات یابی و فرزند مقبول روزی شود ان شاء الله . تو را جراحتی رسیده و نشان او بر تو مانده که دلیل بر درازی عمر تو باشد و شب خواب آشفته می بینی و در دل تو هیچ حسد نیست؛ در کارها صبر کن و به اطاعت خداوند کوشا باش و از دشمنان رنج بسیار کشیده ای ، اما حق تعالی عوض آن را به تو باز دهد و راز خود با کس مگو تا سالم باشی . روز شنبه و جمعه بر تو مبارک است ، با خدا زیاد راز و نیاز کن تا انشاء الله حاجتت روا شود.

مرداد

حضرت داوود (ع)
ای صاحب فال! بشارت باد تو را که بر سه قوم مهتری کنی و جمله در فرمان تو باشند. این چند روزه در اندوه بودی صبر کن و خود را نگه دار و راز با کسی مگو . امسال رنجی به تو رسیده است و خدا تو را نگاه داشت و به خیر گذشت . تا چند روز دیگر خشنود می شوی و اگر غایبی داری خبر او می رسد و کارها به مراد تو خواهد شد ان شاء الله . در نماز کوشا باش و از مردم پست و گناهکار دوری کن.

شهریور

حضرت شیث (ع)
ای صاحب فال ! شخصی تو را به زبان گرفته است ( با چرب زبانی تو را راضی نگه می دارد) اما دوست تو خواهد بود. این دو سه روز کار تو بالا خواهد گرفت و از گناهان گذشته خود توبه کن و راز خود با احدی نگو و با کس جنگ و خصومت نکن. و اما تو را فرزندی باشد که روزی او فراخ و قدمش بر تو مبارک و میمون است. باید که با سخن دوستان بشنوی تا راحتی یابی و تو را پیش از این رنجی رسیده بود و نشانی آن بر تو مانده که دلیل بر درازی عمر است و از غم و محنت فرج یابی . در نماز کاهلی مکن و آن را سبک نشمار.

مهر

حضرت لوط (ع)
ای صاحب فال در زندگی با سختیهایی مواجه میشوید و با مردمی لاقید و بد عمل سر و کار پیدا میکنید و به رنج و زحمت میافتید همسری نصیب شما میشود که باید با او به احتیاط رفتار کنید وگرنه از مسیر صواب منحرف شده و شما را دچار مشکل میکند باید مراقب باشی تا خود به بدعملی دیگران گرفتار نشوید . در طالع شما سفر یا هجرتی دیده می شود که لازم است انجام بگیرد

آبان

حضرت اسماعیل (ع)
ای صاحب فال! تو را هیچ نرنجاند و باید که درستکار و راست عمل باشی . ای عزیرم صبح و شام عبادت و طاعت خداوند کن و مردم را از خودت خوشنود ساز، و رنجی بر پای تو رسیده بود که اکنون بهتر شده ، و بر پشت خود و پا و پهلویت نشانی داری که آن نشانه نیکبختی است . به تو از مردی کوتاه قد فایده رسد و زنی هست که شب و روز تو را دعا می کند و به واسطه دعای او خدا تو را حفظ می نماید و از برکت دعای آن زن است که عمر تو دراز می شود و به مراد دل برسی. ان شاء الله.

آذر

 حضرت صالح (ع)
ای صاحب فال! خداوند تو را از غمها برهاند و به مقصود دل رساند و امسال بر تو مبارک خواهد بود. رنجی کشیده ای ولی با نیّتی که در دل داری به مقصود برسی و به سفری که در پیش داری برو که نعمت بسیار بینی و به آسایش خواهی رسید که ستاره تو روشنایی دارد و هیچ غم مخور که عمرت دراز خواهد بود در طاعت، دولت یابی و هر چه با مردم نیکی کنی از آنان بدی بینی و اگر غایبی داری به سلامت به تو برسد و شادمان و بر دشمنان ظفر یابی و دلخوش می شوی و چون ماه نو می شود به راحتی خواهی رسید.

دی

حضرت محمد (ص)
ای صاحب فال! بشارت باد تو را که دشمنان تو مقهور شوند و مراد دل حاصل شود و فرمان خدا را انجام ده تا خداوند یار تو باشد و یکی تو را دوست می دارد و شب و روز در حق تو دعا می کند واز برکت دعای او عمرت دراز شود و کارت بالا گیرد و خداوند تو را نگاه می دارد و در کار خود صبر کن و راز دل با کسی نگو تا ایمن باشی . روز شنبه و دوشنبه بر تو مبارک است و اگر غایب داری خبر خوش بشنوی و به مراد دل برسی . از دروغ و غیبت حذر کن تا عاقبتت نیکو گردد. انشاء الله تعالی.

بهمن

حضرت ادریس (ع)
ای صاحب فال بر تو بشارت که به زودی به مقصود خود خواهی رسید . و آنچه را که در طلبش هستی به دست خواهی آورد و اگر نزد کسی برای درخواستی میروی و او سخن درشتی بر زبان جاری میکند ،صلاح است که از رفتن پشیمان گردی چون او به تو آسیب می رساند. گروهی به تو حسد میورزند و در خیال نابودی تو میباشند اما از دست انها کاری بر نمی آید مترس . سفری در پیش است که در آن سفر آسودگی یابی این چند روزه طالع تو نحسی دارد که از تو بگذرد و بعد در نظر خلایق شیرین شوی تند خو هستی و زود خشمگین شده و از کوره در میروی . یک زن که تو را بسیار دوست دارد و برای تو روز و شب دعا میکند حرفش را گوش کن . این هفته با هیچ کس گفتگو نکن که ستاره ات نحس است و پس از آن به تو روی می آورد . یکی در حق تو بدی میکند . اگر حاجتی داری بر آورده خواهد شد و اگر غائبی داری خواهد آمد

اسفند

حضرت لقمان (ع)
ای صاحب فال به نظر میرسد شخصی متواضع با حکمت و درستکار هستید . اگر گرفتار صدمه و یا مشکلی هستید خیر است و حکمتی در آن میباشد . چیزی را که از دست داده اید دوباره به دست می آورید اگر قصد ازدواج دارید خیر است انجام دهید ولی قبلا از فهم و دانایی و سلامت عقل او مطمئن شوید از مشکلی که دارید رها میشوید باید به خداوند توکل و توسل کنید چشمتان نباید به دنبال مال مردم باشد در ضمن کینه توزی نکنید تا از سلامت برخوردار باشید اگر کسی به شما بدی کرد او را ببخشید . از این راه به عزت میرسید ، اگر با تفضل به خدا به مقاصد و اهداف عالی خود برسید نام نیکی از شما بر جای خواهد ماند.

امتیاز کاربران: ۴.۸۳ ( ۴ رای)
برچسب ها

وبگردی

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن