مروری بر تاریخچه شهرآورد تهران ؛ نتایج دربی های پرسپولیس و استقلال

تاریخچه شهرآورد تهران دیداری که همواره با حساسیت های فراوانی همراه بوده است تاریخچه دربی استقلال پرسپولیس و مرور بازی های گذشته دوتیم