دانستنی ها

زمان دقیق رویدادهای نجومی سال ۱۳۹۸

رویداد نجومی قابل رویت در ایران در سال ۱۳۹۸ هجری شمسی به شرح زیر است:

۱- ماه گرفتگی جزیی در تاریخ چهارشنبه ۲۶ تیر

آغاز گرفتگی: ۳۲ دقیقه بامداد

حداکثر: ساعت ۲ و ۱ دقیقه بامداد

پایان گرفتگی: ساعت ۳ و ۳۰ دقیقه بامداد

حداکثر پوشیدگی قرص ماه: ۶۷ درصد

این گرفتگی در آمریکای جنوبی به جز بخشی از شمال غرب آن، اورپا، آسیا به جز شمال شرق آن، آفریقا و استرالیا دیده می شود.

۲- خورشید گرفتگی در تاریخ پنجشنبه ۵ دی

این خورشید گرفتگی از نوع حلقوی است که در ایران و بسیاری از نقاط جهان به صورت جزیی دیده می شود. در تهران، ماه حداکثر ۶۱ درصد از قرص خورشید را می پوشاند و قرص گرفته خورشید در حالی طلوع می کند که مراحل باز شدن را سپری می کند. در تهران، گرفتگی در ساعت ۸ و ۲۳ دقیقه پایان می یابد. زمان و حداکثر میزان پوشیدگی در سایر نقاط ایران با تهران متفاوت است. این مقدار از حداکثر ۸۶ درصد در جزایر خلیج فارس تا حداقل ۴۵ درصد در شمال شرق کشور متغیر است. این گرفتگی در آسیا، بخش هایی از شمال و غرب استرالیا، بخشی از شمال شرق آفریقا، به صورت جزیی و در بخشی از عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، عمان، جنوب هند، سریلانکا، مالزی، سنگاپور، اندونزی، فیلیپین و برونئی به صورت حلقوی قابل مشاهده است.

در تقویم زیر روزهای مناسب برای حجامت در سال ۹۸ آمده است:

رویدادهای نجومی آبان ماه ۱۳۹۸

دوشنبه ۶ آبان :

 • اورانوس در ساعت ۰۰:۰۸ در کمترین فاصله از زمین برابر با ۲۸۱۷٫۲۸ میلیون کیلومتر قرار دارد.
 • ماه نو در ساعت ۰۷:۰۹٫ در این زمان ماه مابین زمین و خورشید قرار میگیرد و بنابراین قابل مشاهده نیست.
 • اورانوس در ساعت ۰۹:۱۱ در بیشترین درخشندگی قرار دارد. با قدر ۵٫۷ بوسیله چشم غیر مسلح در آسمان کاملا تاریک و عاری از هرگونه آلودگی نوری قابل مشاهده است.
 • اورانوس در ساعت ۱۵:۳۸ در مقابله قرار دارد. بهترین زمان برای رصد اورانوس است زیرا در نیمه شب از نصفالنهار ناظر عبور میکند و تمام شب در آسمان است.

سهشنبه ۷ آبان :

 • مقارنه ماه و زهره در ساعت ۱۸:۳۱٫ جدایی در زمان مقارنه ۳٫۱ درجه است و قابل مشاهده نیست.
 • مقارنه ماه و عطارد در ساعت ۱۹:۵۱٫ جدایی در زمان مقارنه ۵٫۹ درجه است و قابل مشاهده نیست.

چهارشنبه ۸ آبان :

 • مقارنه زهره و عطارد در ساعت ۱۱:۴۶٫ جدایی در زمان مقارنه ۲٫۷ درجه است و قابل مشاهده نیست.
 • رخگرد ماه در ساعت ۱۵:۵۴ به مقدار چشمگیر ۷٫۴ درجه (۶٫۵ درجه شرقی و ۳٫۵ درجه جنوبی) میرسد.
 • مقارنه ماه و قلبالعقرب در ساعت ۱۷:۱۰٫ در زمان مقارنه جدایی این دو ۶٫۵ درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی بعدتر از این زمان در ساعت ۱۸:۲۰ با جدایی ۶٫۴ درجه قابل مشاهده هستند.

پنجشنبه ۹ آبان :

 • مقارنه ماه و مشتری در ساعت ۱۹:۰۲٫ در زمان مقارنه جدایی این دو ۰٫۵ درجه است.
 • عطارد در ساعت ۲۳:۵۵ در اقامت شرقی است و حرکت رجعی خود را آغاز میکند.

جمعه ۱۰ آبان :

 • رخگرد طولی ماه در ساعت ۰۲:۱۸ به مقدار چشمگیر ۷٫۱ درجه شرقی میرسد که موجب میشود دریای بحرانها در دید کاملی قرار بگیرد. رخگرد عرضی نیز برابر با ۱٫۴ درجه جنوبی است.
 • بعد از غروب خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمینتاب ماه است. نور خورشید به زمین میتابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه میتابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده میکند که به آن زمینتاب میگویند.

شنبه ۱۱ آبان :

 • ماه در ساعت ۰۱:۱۴ در گره نزولی قرار دارد. عرض دایرهالبروجی ماه برابر با صفر و روبهکاهش است.
 • میل ماه در ساعت ۰۴:۰۹ برابر با ۲۳- درجه است. این جنوبیترین مقدار میل ماه در این ماه قمری است.
 • مقارنه ماه و زحل در ساعت ۰۹:۳۲٫ در زمان مقارنه جدایی این دو ۱ درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی بعدتر از این زمان در ساعت ۱۸:۱۲ با جدایی ۳٫۸ درجه قابل مشاهده هستند.
 • صورتفلکی حمل در ساعت ۱۸:۳۲ در مقابله قرار دارد و بهترین زمان برای رصد آن است.
 • مقارنه ماه و پلوتو در ساعت ۲۱:۵۲٫ در زمان مقارنه جدایی این دو ۰٫۹ درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. کمی قبلتر در ساعت ۲۱:۲۲ با جدایی ۱ درجه قابل مشاهده هستند.

یکشنبه ۱۲ آبان :

 • معادله زمان (اختلاف بین ساعت آفتابی و ساعت) به مقدار بیشینه ۱۶ دقیقه و ۲۹ ثانیه میرسد. هنگام اذان ظهر در این روز بسیار زود در ساعت ۱۲:۱۳ است.

دوشنبه ۱۳ آبان :

 • تربیع اول ماه در ساعت ۱۳:۵۴٫

چهارشنبه ۱۵ آبان :

 • آغاز فعالین بارش شهابی ثوری. اوج این بارش دوشنبه ۲۷ آبان خواهد بود.

پنجشنبه ۱۶ آبان :

 • مقارنه ماه و نپتون در ساعت ۰۸:۱۴٫ در زمان مقارنه جدایی این دو ۴٫۲ درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. کمی قبلتر در ساعت ۰۱:۴۴ با جدایی ۶٫۶ درجه قابل مشاهده هستند.
 • ماه در ساعت ۱۱:۳۵ در بیشترین فاصله از زمین برابر با ۴۰۴۹۷۹ کیلومتر قرار دارد.
 • پایان فعالیت بارش شهابی جباری.

جمعه ۱۷ آبان :

 • مقارنه مریخ و سماکاعزل در ساعت ۰۷:۴۶٫ در زمان مقارنه جدایی این دو ۳٫۱ درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. کمی قبلتر در ساعت ۰۶:۰۶ با جدایی ۳٫۱ درجه قابل مشاهده هستند.

شنبه ۱۸ آبان :

 • مقارنه زهره و قلبالغقرب در ساعت ۰۸:۲۶٫ در زمان مقارنه جدایی این دو ۴ درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند.
 • رخگرد ماه در ساعت ۱۱:۴۳ به مقدار چشمگیر ۶٫۷ درجه شمالی میرسد. بنابراین قطب شمال ماه در معرض دید قرار میگیرد. رخگرد طولی نیز ۱٫۳ درجه غربی است.

یکشنبه ۱۹ آبان :

 • وستا در ساعت ۰۸:۳۶ در کمترین فاصله از زمین برابر با ۲۳۴٫۱ میلیون کیلومتر است.
 • رخگرد ماه در ساعت ۱۴:۵۴ به مقدار چشمگیر ۶٫۹ درجه (۲٫۴ غربی و ۶٫۵ درجه جن.بی) میرسد.
 • عطارد در ساعت ۲۲:۳۷ در کمترین فاصله از زمین برابر با ۱۰۰٫۹۵ میلیون کیلومتر است.

دوشنبه ۲۰ آبان :

 • مقارنه ماه و اورانوس در ساعت ۰۸:۴۲٫ در زمان مقارنه جدایی این دو ۴٫۹ درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. کمی قبلتر در ساعت ۰۵:۲۲ با جدایی ۵٫۸ درجه قابل مشاهده هستند.
 • عطارد در ساعت ۱۸:۴۵ در مقارنه داخلی قرار دارد. گذر عطارد از مقابل قرص خورشید از ساعت ۱۵:۲۵ تا ۲۲:۰۵٫

سهشنبه ۲۱ آبان :

 • وستا به درخشانترین وضعیت خود از قدر ۶٫۳ میرسد. با دوربینهای دوچشمی یا تلسکوپهای کوچک میتوان آن را مشاهده کرد.
 • اوج بارش شهابی ثوری بالایی (شمالی). در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیک به سمتالراس بودن کانون بارش و دید ۳۶۰ درجه از آسمان) میتوان انتظار ۲ شهاب در ساعت داشت.
 • ماه بدر در ساعت ۱۷:۰۵٫

چهارشنبه ۲۲ آبان :

 • مقارنه ماه و خوشه پروین در ساعت ۰۹:۵۴٫ در زمان مقارنه جدایی این دو ۸٫۲ درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. کمی قبلتر در ساعت ۰۶:۰۴ با جدایی ۸٫۸ درجه قابل مشاهده هستند.

پنجشنبه ۲۳ آبان :

 • وستا در ساعت ۰۷:۴۶ در مقابله قرار دارد. بهترین زمان برای رصد وستا است و نیمه شب از نصفالنهار ناظر عبور میکند.
 • مقارنه ماه و دبران در ساعت ۰۸:۴۲٫ در زمان مقارنه جدایی این دو ۲٫۵ درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. کمی قبلتر در ساعت ۰۶:۲۲ با جدایی ۲٫۷ درجه قابل مشاهده هستند.

جمعه ۲۴ آبان :

 • آغاز فعالیت بارش شهابی آلفا تکشاخی.اوج این بارش در جمعه اول آذر خواهد بود.
 • رخگرد طولی ماه در ساعت ۱۹:۰۶ به مقدار چشمگیر ۴٫۹ درجه غربی میرسد و دهانه گریمالدی در معرض رصد قرار میگیرد. رخگرد عرضی ۱٫۲ درجه شمالی است.

شنبه ۲۵ آبان :

 • عطارد در کمترین فاصله از خورشید برابر با ۴۶ میلیون کیلومتر قرار دارد.
 • ماه در ساعت ۱۲:۲۱ در گره صعودی قرار دارد. عرض دایرهالبروجی ماه برابر با صفر و روبه افزایش است.
 • میل ماه در ساعت ۱۷:۲۲ برابر با ۲۳٫۱ درجه است. این بیشترین میل شمالی ماه در این ماه قمری است.

دوشنبه ۲۷ آبان :

 • اوج بارش شهابی ثوری. در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیک به سمتالراس بودن کانون بارش و دید ۳۶۰ درجه از آسمان) میتوان انتظار ۲۰ شهاب در ساعت داشت.
 • مقارنه ماه و خوشه کندوی عسل در ساعت ۱۴:۳۱٫ در زمان مقارنه جدایی این دو ۰٫۴ درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. کمی بعدتر در ساعت ۲۲:۵۱ با جدایی ۶ درجه قابل مشاهده هستند.

چهارشنبه ۲۹ آبان :

 • تربیع آخر ماه در ساعت ۰۰:۴۲٫
 • مقارنه ماه و قلبالاسد در ساعت ۰۱:۳۱ با جدایی ۳٫۴ درجه.
 • پایان فعالیت بارش شهابی ثوری پایینی (جنوبی).
 • عطارد در ساعت ۱۷:۴۹ در اقامت غربی است و حرکت رجعی آن پایان مییابد.

امتیاز کاربران: اولین نفری باشید که امتیاز می دهد!
برچسب ها

وبگردی

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن