گوناگون

تقویم نجومی شنبه ۲۴ اسفند ۹۸ | وضعیت قمر در عقرب امروز | اطلاعات نجومی

رویدادهای تقویم نجومی شنبه ۲۴ اسفند ۹۸ تقویم اطلاعات نجومی هر روز تقویم امور دینی همچنین رخدادهای نجومی امروز شنبه ۹۸/۱۲/۲۴ شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که از کجا می توان از تاریخ و زمان دقیق رویدادهای نجومی و وقایع آسمان شب مطلع گردید؟ در ادامه این مطلب تمام رویدادها را در تقویم نجومی مطالعه کنید. امروز برابر است با ۱۹ رجب ۱۴۴۱ هجری‌ قمری و ۱۴ مارس ۲۰۲۰ میلادی.

توضیحات مقدماتی

تعریف انواع سال: سال عبارت است از مقیاسی جهت درک زمان که مقدار ان تقریبا با مدت حرکت زمین به دور خورشید برابر است.
تعریف سال نجومی: سال نجومی عبارت است از دو عبور متوالی زمین از یک نقطه اسمان که مدت ان ۳۶۵ روز و ۶ ساعت و ۹ دقیقه و ۹ ثانیه است.

تقویم: تقویم عبارت است از مجموعه قواعد و ااصولی که برای تعیین سال عرفی و ممطابقت ان با سال حقیقی به کار می رود.

نظر به اینکه مدت زمان سال مداری (حقیقی ) عدد صحیح نیست بهمین علت بایستی تدابیری اتخاذ کرد که اختلافهای ناشی بین سالهای حقیقی و عرفی بتدریج زیاد نشود. از دوران گذشته تا کنون ملل متمدن در هر گوشه ای از جهان از نوعی تقویم استفاده می کرده اند که مشهور ترین انها عبارت است از:

تقویم اسکندری ،تقویم بابلی (بخت النصری) ،تقویم ترکان (دوازده حیوانی ) ، تقویم روم قدیم (میلادی).

تقویم نجومی شنبه 24 اسفند ۹۸
تقویم نجومی شنبه ۲۴ اسفند ۹۸

رخداد نجومی امروز

moon events امروز ساعت ۱۴:۴۰ قمر از برج عقرب خارج می شود. ولی تا یکروز بعد از ان احتیاط کنید و از امور اساسی پرهیز گردد.

مناسبت های دینی امروز

مرگ معتمد عباسی(۲۷۹ هجری)
وفات شاه اسماعیل صفوی مروج الشیعه(۹۳۰ هجری)

احکام و اختیارات

امور ازدواجی اقدام نگردد.
نوزاد امروز صالح و خیر از او انتظار می رود.ان شاءالله.
بیمار امروز شفا یابد ان شاءالله.
مسافرت مکروه است حتما با صدقه همراه باشد.

 تعبیر خواب

تعبیر خواب امشب.
خوابی که شب یکشنبه دیده شود تعبیرش از ایه ۲۰ سوره مبارکه طه علیه السلام.
فالقاها فاذا هی حیه تسعی…
و از معنی ان چنین استفاده می شود که خواب بیننده دلیلی قوی پیدا کند و با ان کارهای خود را پیش ببرد. ان شاءالله. و شما مطلب خود را بر ان قیاس کنید

کارهای شخصی

مباشرت و انعقاد نطفه
امشب دلیلی وارد نشده است.
اصلاح سر و صورت
طبق روایات، اصلاح مو (سر و صورت) در این روز از ماه قمری خوب و سبب توانگری است.
حجامت خون دادن فصد زالو انداختن خون_دادن یا حجامت در این روز از ماه قمری، خوب و سبب رفع درد بدن است.

ناخن گرفتن: شنبه برای گرفتن ناخن، روز مناسبی نیست و طبق روایات ممکن است موجب بیماری در انگشتان دست گردد.
دوخت و دوز: شنبه برای بریدن و دوختن،لباس نو روز مناسبی نیست آن لباس تا زمانی که بر تن آن شخص باشد موجب مریضی و بیماری اوست.

وقت استخاره

وقت استخاره در روز شنبه: از طلوع آفتاب تا ساعت ۱۰ و بعداز اذان ظهر تا ساعت ۱۶ عصر.

ذکر روز

ذکر روز شنبه : یارب العالمین ۱۰۰ مرتبه
ذکر بعد از نماز صبح ۱۰۶۰ مرتبه یاغنی که موجب غنی و بی نیاز شدن میگردد .
روز شنبه طبق روایات متعلق است به حضرت_رسول_اکرم_(ص). سفارش شده تا اعمال نیک و خیر خود را در این روز به پیشگاه مقدس ایشان هدیه کنیم تا ثواب دوچندان نصیبمان گردد.

روزهای قمر در عقرب

قمر در عقرب به این معنی می باشد که برای کسانی که درزمین زندگی می کنند، کره ماه مساوی صورت فلکى عقرب‌‌ واقع گردیده است، ماه در مدت یک سـال قمری، که حدود ۲۹٫۵ روز می باشد، یک بار بطور کلی دور زمین دور می خورد! که به دوازده بخـش تقسیم بندی شده است و ساختمان های بلندی هم برای هر کدام از این دوازده صورت فلکی گزینش شده است؛در ادامه با روزهای قمر در عقرب ۹۸ بیشتر آشنا می شوید.

حمل، ثور، جوزاء، سنبله، میزان،قوس، حوت، دلو، جدی. سرطان، اسد،عقرب. قمر در عقرب به مدت دو و نیم روز است، ولی با دقت به این که در روایات عبارت “قمر در عقرب” آمده و معیـن نگردیده که آیا منظور قمر موقعی فلکی عقرب می باشد یا اینکه قمر در برج عقرب می باشد؟ از این رو مناسـب تر می باشد مراعات احتیاط شود و ۲ روز به آن اضافه شود و به طور کلی ۴ روز و نیم محاسبه نمود، اما ایام قمر در عقرب در هر سـال گوناگون می باشد و می بایست هر سـاله اندازه گیری گردند.

قمر در عقرب پدیدهٔ نجومی عبور کره ماه از زمینه صورت فلکی عقرب (کژدم) و یا از امتداد برج فلکی عقرب است که هر ماه قمری یک بار رخ می‌دهد و معمولا دو تا سه روز طول می‌کشد. در ستاره‌بینی از قدیم آمیخته به بعضی باورهای خرافی، پدیدهٔ قمر در عقرب نشان از واقعه‌ای شوم دانسته می‌شده‌است.

جالب است با معنی لغوی قمر در عقرب نیز اشنایی داشته باشید قمر در عقرب در معنای فارسی خود به روز نحس یا روزی که شگون نداشته باشه و روزی که انجام اعمالی که گفته شده پرهیز شود . ( قمردرعقرب ) The moons in scorpion

در حکایتی امام صادق (علیه السلام) گفته است: «هر شخصی در زمانـی که قمر در عقرب باشد به مسافرت برود یا تزویج کند، خیری نخواهد دید

کارهایی که در قمر در عقرب منع شده

۱ . مطالعه عقد ازدواج

۲ . رفتن به مسافرت

۳ . اقدام کردن برای صاحب فرزند شدن

۴ . ایجاد کسب و کار و تجارت

۵ . حجامت

۶ . مشخص کردن و تغییر اسم

۷ . قرار دادن سنگ بنای کارهای با ارزش

و اصولا انجام هر یک از امورهای مهم

در ایام نحس و قمر در عقرب هم از نظـر علماء دینی و هم از نظـر منجّمین توصیه نمی شود چرا که علما فتوی به کراهت اعمال بالا در روز های قمر در عقرب داده اند.

جدول ساعات سعد و نحس هفته (نیمسال دوم)

جدول ساعات سعد و نحس در طول هفته نیمسال دوم
زحل (نحس اکبر) – مشتری ( سعد اکبر ) -مریخ ( نحس اصغر) -شمس ( سعد اکبر) – زهره (سعد) – عطارد ( تابع)
قمر ( تابع) – تابع به این معنی است که از ساعت ماقبل و مابعد خود اثر می پذیرد.
ساعتشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
۱-۲۴زحلشمسقمرمریخعطاردمشتریزهره
۲-۱مشتریزهرهزحلشمسقمرمریخعطارد
۳-۲مریخعطاردمشتریزهرهزحلشمسقمر
۴-۳شمسقمرمریخعطاردمشتریزهرهزحل
۵-۴زهرهزحلشمسقمرمریخعطاردمشتری
۶-۵عطاردمشتریزهرهزحلشمسقمرمریخ
۷-۶قمرمریخعطاردمشتریزهرهزحلشمس
۸-۷زحلشمسقمرمریخعطاردمشتریزهره
۹-۸مشتریزهرهزحلشمسقمرمریخعطارد
۱۰-۹مریخعطاردمشتریزهرهزحلشمسقمر
۱۱-۱۰شمسقمرمریخعطاردمشتریزهرهزحل
۱۲-۱۱زهرهزحلشمسقمرمریخعطاردمشتری
۱۳-۱۲عطاردمشتریزهرهزحلشمسقمرمریخ
۱۴-۱۳قمرمریخعطاردمشتریزهرهزحلشمس
۱۵-۱۴زحلشمسقمرمریخعطاردمشتریزهره
۱۶-۱۵مشتریزهرهزحلشمسقمرمریخعطارد
۱۷-۱۶مریخعطاردمشتریزهرهزحلشمسقمر
۱۸-۱۷شمسقمرمریخعطاردمشتریزهرهزحل
۱۹-۱۸زهرهزحلشمسقمرمریخعطاردمشتری
۲۰-۱۹عطاردمشتریزهرهزحلشمسقمرمریخ
۲۱-۲۰قمرمریخعطاردمشتریزهرهزحلشمس
۲۲-۲۱زحلشمسقمرمریخعطاردمشتریزهره
۲۳-۲۲مشتریزهرهزحلشمسقمرمریخعطارد
۲۴-۲۳مریخعطاردمشتریزهرهزحلشمسقمر

 

تقویم نجومی شنبه ۲۴ اسفند ۹۸


منابع مطالب
تقویم نجومی تقویم همسران
نوشته ی حبیب الله تقیان
قم انتشارات حسنین علیهما السلام

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن