اس ام اس های طنز

ارسال و انتشار اس ام اس یا همان پیامک در مناسبت های خاص و ویژه در بین مردم از چند سال قبل رواج پیدا کرده است. با ظهور تلفن های همراه ارسال این پیامک ها محبوبیت زیادی پیدا کرده اند.

امروزه و با پیدایش شبکه های اجتماعی این پیامک ها در حال گسترش هستند و تنوع زیادی در آنها ایجاد شده. در این برچسب مطالب مرتبط با اس ام اس های طنز قرار داده شده اند.

بستن