سام درخشانی

سام درخشانی یکی از پولسازترین بازیگران فیلم های سینمایی در چند سال اخیر است. درخشانی متولد سال 1354 در تهران است. او ازدواج کرده و یک فرزند دارد. سام درخشانی بازیگری را از سال 78 آغاز کرده است.

بستن